Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.
i Zdroj: WoT.cz
Článek Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.

Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.

WittmanSVK

WittmanSVK

5. 2. 2018 09:00
Reklama

V minulých článkoch sme si rozobrali viaceré nemecké označenia a kamufláže, ktoré boli na nemeckých vozidlách používané. Súčasťou vonkajšej stránky bojových vozidiel bolo však aj číslovanie (väčšinou sa používali tri číslice) a ďalšie označovacie prvky. Na to sa bližšie pozrieme v tomto článku. 

Práve organizovanosť a taktická spolupráca na bojisku bola pre nemeckú armádu silnou zbraňou. Na prvý pohľad možno číslovanie pôsobí náhodne, jedná sa však o komplexný systém, ktorý umožňoval veliteľom identifikovať jednotlivé vozidlá s ich posádkami, identifikovať priateľské jednotky atď.

Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.
i Zdroj: WoT.cz

Čo sa týka tankového pluku, ten tvorili tankové prápory (nemecky “Abteilung”), každý z nich navyše pozostával štandardne zo štyroch rot. Tie boli číslované postupne, v tomto prípade teda 1-8, pričom prvé štyri spadajú do prvého práporu a zvyšné do druhého práporu. Väčšina rot sa skladala z velenia a 3 až 4 čát, ktoré čítali 4 až 5 vozidiel. Takéto delenie ale nebolo vždy pravidlom. Niektoré tankové divízie dostali aj ďalší prápor, ktorý pozostával často zo špeciálnych vozidiel (napríklad ťažké tanky Tiger). V niektorých prípadoch (napr. pri pancierových granátnikoch) mohla byť jednotka zložená aj z viac ako 9 rot a vyššie roty potom dostali už 4-miestne číslovanie.

Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.
i Zdroj: WoT.cz

Číslo 231- Používali sa číslice normalizované DIN (“Deutsches Institut für Normung”)

  • Prvé číslo reprezentuje rotu vozidla, jedná sa o vozidlo z druhej roty.
  • Druhé číslo reprezentuje čatu, ktorej je vozidlo súčasťou (v tomto prípade tretia čata).
  • Tretie číslo reprezentuje číslo vozidla v čate (prvé vozidlo bolo obvykle aj vedúce vozidlo čaty).

Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.
i Zdroj: WoT.cz

Takýto jednoduchý systém číslovania ale zároveň pre nepriateľských strelcov umožňoval ľahko identifikovať veliteľské vozidlo medzi ostatnými. Jednotlivé jednotky riešili tento problém po svojom. Jednou z možností bolo vytvorenie fiktívnych rot a celé číslovanie sa tak posunulo vyššie, prípadne sa znížil počet číslic. Z niektorých vozidiel boli odstránené veliteľské písmená (R01 bolo nahradené napríklad za 001). Prvá rímska číslica reprezentovala zase veliteľské vozidlá práporu (II01). Ďalšou možnosťou (používala ju 2. SS tanková divízia Das Reich) bolo použitie písmena S (skratka od Schwere – Ťažký) na začiatku S11, S12, … či použitie kombinácie číslic a insígnií z rozdielnou farbou na jednotlivých vozidlách. Číslovanie bolo na začiatku vojny často uvedené na malých prídavných kovových doskách na bočnej a zadnej strane vozidla. Neskôr boli číslice nanášané priamo na vežu alebo superštruktúru vozidla. Niektoré čísla majú obrys zvýraznený čiernou alebo bielou farbou na zvýšenie čitateľnosti. Pri tom bolo ale dôležité, aby neboli farby príliš výrazné (pre nepriateľských strelcov), no zároveň dostatočne viditeľné pre vlastných veliteľov.

Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.
i Zdroj: WoT.cz

Taktické značky

Nemecká armáda používala na svojich vozidlách širokú škálu rôznych taktických označení, ktoré väčšinou slúžili na identifikáciu typu vozidla v jednotke. Insígnie a symboly sa často využívali aj na rozlíšenie divízie alebo pluku. Základným identifikátorom toho, že vozidlo patrí do tankovej jednotky bol symbol kosoštvorca. Ten mohol byť pripevnený na vozidlo alebo vyrazený či namaľovaný na interiér vozidla. Často bol doplnený aj o ďalšie čísla či symboly, ktoré poskytovali ďalšie informácie o jednotke alebo type vozidla.

Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.
i Zdroj: WoT.cz

Samozrejme, nesmieme zabudnúť na všadeprítomný nemecký Balkenkreuz (Balken – nosník, Kreuz – kríž). Jeho forma ale nebola vždy rovnaká, pásy bývali niekedy hrubšie, inokedy širšie. Na začiatku vojny bol čisto biely, čo ale značne zjednodušovalo rozpoznanie nepriateľom. Jeho umiestnenie na vozidlá nebolo nikdy presne štandardizované.

Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.
i Zdroj: WoT.cz

Bundeswehr v súčasnosti používa na označenie železný kríž, ktorý je po stranách rozšírený (môžeme ho vidieť napríklad na strednom tanku najvyššieho tieru Leopard 1). Dôležitým aspektom pre posádky tankov bolo aj rozoznanie ich vozidla spojeneckým letectvom. Na streche bola najčastejšie rozvinutá zástava v prípade, že v okolí operovali spojenecké lietadlá. V prípade útoku nepriateľského letectva bola potom operatívne schovaná. Niektoré vozidlá mali takéto rozoznanie za pomoci svastiky namaľované na vrchnej časti vozidla.

Tajomstvo nemeckých označení - časť 4.
i Zdroj: WoT.cz

Zdroje:
Reklama
Reklama

Komentáře

Nejsi přihlášený(á)

Pro psaní a hodnocení komentářů se prosím přihlas ke svému účtu nebo si jej vytvoř.

Rychlé přihlášení přes:

Google
Reklama
Reklama