ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V zásadách zpracování a ochrany osobních údajů (dále také jen „zásady“) vysvětlujeme, jaké údaje sbíráme od návštěvníku stránek www.Grunex.com, www.PCTuning.cz, www.Hrej.cz, www.Tryhard.cz, www.WoT.cz, www.Dota2.cz a www.Spite.cz (dále také jen „stránky“), jak s nimi nakládáme a jaká jsou vaše práva.

Měli byste vědět, že všechny weby provozuje a správcem osobních údajů je Boosters s.r.o., IČ 29048907 se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Zvoncovitá 1972/5, PSČ 15500 (dále také jen „správce“).

Zpracováváme některé osobní údaje, které nám poskytnete, a to:

 • údaje zadané v rámci tvorby uživatelského účtu (email, zvolené heslo, přezdívku, pohlaví, jméno, pokud nám ho dobrovolně poskytnete),
 • přezdívku, jméno, příjmení a doručovací adresu pro účely účasti v soutěžích a turnajích a předání výher výhercům,
 • komentáře a diskusní příspěvky, které na stránku sám návštěvník přidá a které tvoří obsah stránky,
 • elektronickou komunikaci mezi námi a návštěvníkem vč. elektronických adres (např. obsah emailové komunikace s dotazy návštěvníka aj.),
 • IP adresu návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky,
 • informace o internetovém prohlížeči návštěvníka a jeho operačním systému a jazyka,
 • lokaci návštěvníka, pokud s jejím zaznamenáním souhlasí.

Veškeré osobní údaje zpracováváme automaticky, kromě elektronické komunikace. Zpracováváme je sami a neposkytujeme je třetím stranám s výjimkou osobních údajů souvisejících s vaší účasti v soutěžích nebo turnajích, které jsou pořádané třetím subjektem, jenž je označen jako pořadatel. V takovém případě poskytujeme osobní údaje tomuto pořadateli, který je vždy označen společně s vyhlášením soutěže či turnaje

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, jsou zabezpečené a databáze i její zálohy jsou šifrované.

Osobní údaje uchováváme, dokud návštěvník nepožádá o jejich výmaz. Usilujeme o to, aby osobní údaje byly anonymizované a zpracovávány pouze po přiměřenou dobu. Návštěvník, který má založený uživatelský účet, může tento účet smazat. Smazáním dojde k zapomenutí veškerých osobních údajů souvisejících s účtem, přičemž tyto zůstanou po přiměřenou dobu pouze v zálohovaných datech stránek.

COOKIES

Stejně jako jiné stránky i my pracujeme s cookies. Jsou to krátké textové soubory odeslané stránkou do prohlížeče návštěvníka. Umožňují nám zaznamenat informace o návštěvě, které používáme k usnadnění další návštěvy stejného návštěvníka. Cookies umožňují lepší a příjemnější využití a návštěvu stránek, neboť se jejich prostřednictvím ukládají přístupové údaje uživatelů k účtu aj.

Správce může využívat následující soubory cookies:

 • technické cookies, které nám pomáhají zajistit správnou funkčnost stránky a správné fungování a zobrazování vložených videí, streamů a sociálního obsahu za pomoci aplikací třetích stran (jako je Youtube, Google, Facebook, Twitter a Twitch, jejichž cookies také využíváme);
 • dočasné cookies, které se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z vašeho zařízení po zavření prohlížeče. Umožňují optimalizovat aktivity návštěvníka a zapamatovat si nastavení zvolená návštěvníkem;
 • marketingové cookies, které využíváme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti stránek.

Využití souborů cookies můžete kontrolovat prostřednictvím svého prohlížeče. Je možné soubory cookies mazat, blokovat anebo zcela zakázat jejich použití. V případě, že zakážete nebo omezíte cookies, některé funkce stránek nemusí být dostupné.

Používáním stránek souhlasíte s propojením se službami Google a Facebook, kterým může správce předávat informace o vašem chování na stránce, ale nikoli identifikační údaje.

PROČ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

a) komunikace s návštěvníky stránek

 • Pokud se na nás obrátíte s dotazem, připomínkou nebo jinou informací, chceme vám na zprávu odpovědět. Musíme proto pracovat s vaší elektronickou adresou a údaji, které nám sdělíte. To platí i v případech, kdy máme nutnou zprávu, kterou musíme sdělit my (např. změny v podmínkách užívání stránek aj.).

b) zabezpečení funkcionality uživatelských účtů

 • Na stránce máte možnost si založit uživatelský účet, který vám umožní stránku plně využívat. Abychom mohli tuto službu poskytovat, musíme spravovat údaje, které nám poskytnete. Díky tomu můžete komentovat články, diskutovat s jinými návštěvníky aj.

c) optimalizace funkcionality stránky

 • Abyste mohli naše stránky využívat, musíme se o ně starat a zabezpečit správnou funkcionalitu. Proto sledujeme chování návštěvníků na stránce, které se někdy může dotýkat i osobních údajů (např. když nám poskytne svoji lokaci, anebo lze jeho chování spojit s konkrétním uživatelským účtem).

d) marketingové účely

 • Když nám poskytnete své osobní údaje, snažíme se je analyzovat a přijít na to, jaký obsah návštěvníky bude zajímat a jaké reklamy na našich stránkách máme zobrazovat. V těchto případech nicméně pracujeme s takovými daty, které neumožňují ztotožnit konkrétního návštěvníka (např. počet návštěvníků konkrétní stránky atd.). Pokud s tím dopředu vyslovíte souhlas, můžeme vám také zasílat elektronickou poštou marketingová sdělení. Při vaší účasti v turnaji nebo soutěži zpracováváme pro marketingové účely také audiovizuální záznamy a informace o účastnících a výhercích.

e) realizace našich povinností ze soutěží a turnajů

 • Na stránkách pravidelně organizujeme soutěže a turnaje, kterých se můžete zúčastnit. Abychom mohli umožnit účast v turnaji, potřebujeme znát vámi zvolené přezdívky a herní ID (unikátní identifikátor uživatele v dané hře poskytovaný třetí stranou). Abychom vám mohli předat výhry, potřebujeme znát vaše jméno, příjmení a adresy, popřípadě jiné shora uvedené osobní údaje, které můžeme také zveřejnit.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě:

a) souhlasu pro účely podle shora uvedeného písm. d)

 • Údaje požadované při zřizování uživatelského účtu zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Jedná se o:
  • jméno, pokud nám ho nepovinně sdělíte,
  • pohlaví,
  • přezdívku,
  • elektronickou adresu,
  • lokaci, pokud s jejím zaznamenáním souhlasíte.
 • Dále zpracováváme s vaším souhlasem údaje související s vaší účastí v turnajích či soutěžích, a to pouze tehdy, pokud se turnaje nebo soutěže opravdu zúčastníte. Pokud je pořadatelem soutěže či turnaje třetí osoba, je příjemcem osobních údajů tato třetí osoba. Jedná se o:
  • jméno a příjmení
  • zvolenou přezdívku
  • herní ID.
 • S vaším souhlasem zpracováváme, a to pro účely zasílání marketingových sdělení elektronickou poštou také:
  • elektronickou adresu.

b) oprávněných zájmů správce pro účely podle shora uvedeného písm. a) až c)

 • Stránky provozujeme v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž usilujeme o to, aby pro vás byly uživatelsky přívětivé a jejich obsah odpovídal vašim preferencím. Jedná se o:
  • informace o chování návštěvníka na stránkách,
  • informace o elektronické komunikaci,
  • komentáře a diskusní příspěvky, které návštěvník na stránky sám přidal,
  • IP adresu návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky,
  • informace o internetovém prohlížeči návštěvníka a jeho operačním systému a jazyka.

c) plnění povinností ze smlouvy pro účely podle shora uvedeného písm. e)

 • Pokud pořádáme soutěž či turnaj, které se účastníte, plníme povinnosti, které vyplývají z dohody o vaší účasti, kterou jsme společně uzavřeli tím, že jste se zúčastnili soutěže nebo přihlásili do turnaje. V této souvislosti zpracovává:
  • jméno a příjmení,
  • adresu,
  • elektronickou adresu
  • zvolenou přezdívku,
  • herní ID. 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Snažíme se udělat vše pro to, aby s vašimi údaji nebylo nakládáno tak, jak byste si to nepřáli. proto máte zejména tato práva:

a) přístup k osobním údajům

 • Na vaši žádost vystavíme potvrzení, zda zpracováváme nebo nezpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte také právo na informace vymezené čl. 15 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (GDPR). Informace vám předáme bez zbytečného odkladu, nicméně jste povinní uhradit úhradu ve výši nezbytných nákladů na poskytnutí informace.

b) oprava

 • Kdykoli můžete požadovat, abychom opravili nebo doplnili osobní údaje, které o vás shromažďujeme.

c) právo na výmaz

 • Můžete požádat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají. Výmaz je možný, pokud již neexistují oprávněné důvody pro zpracování nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

d) omezení zpracování

 • Můžete požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

e) přenositelnost osobních údajů

 • Můžete požádat o osobní údaje, které jste nám poskytli, zapsané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které můžete předat jinému správci, aniž bychom bránili.

f) námitka proti zpracování osobních údajů

 • Můžete kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, dotčené osobní údaje přestaneme zpracovávat.

g) vysvětlení

 • Můžete požadovat vysvětlení o zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

h) Úřad pro ochranu osobních údajů

 • Jestliže pochybujete o tom, že plníme své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Ze stejného důvodu se můžete obrátit přímo na nás, a to prostřednictvím emailu info@grunex.com.

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím emailu info@grunex.com.  

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 24. 3. 2021 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY A OCHRANA SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI GOOGLE

Na stránkách využíváme systém Google API Services za účelem vytvoření uživatelské účtu a následného přihlašování pomocí účtu Google. V rámci vytvoření uživatelské účtu ukládáme do našeho systému jméno, mail a profilový obrázek z účtu Google. Tato funkce je dobrovolná a pouze na vyžádání uživatele. 

Na stránkách používáme služby poskytnuté platformou YouTube.

Řídíme se zásadami ochrany soukromí a podmínkami společnosti Google a podmínkami poskytování služeb YouTube. Další informace se dozvíte na stránkách poskytovatele:

Historie aktualizací tohoto dokumentu

 • 24. 3. 2021 – První vystavení dokumentu
 • 30. 3. 2021 – Aktualizace o podmínky společnosti Google a YouTube
 • 24. 3. 2023 – Přidán web www.Spite.cz
Reklama
Reklama