Aký je zmysel oscilačných veží?
i Zdroj: WoT.cz
Článek Aký je zmysel oscilačných veží?

Aký je zmysel oscilačných veží?

WittmanSVK

WittmanSVK

22. 6. 2018 10:00
Reklama
Reklama

Vo World of Tanks máme množstvo obrnených vozidiel, ktoré využívajú vežu. Pri pohľade na túto časť tanku však ľahko spozorujeme, že nie všetky veže sú rovnaké. Na niekoľkých strojoch v hre sa nachádza oscilačná veža. Kedy je ale vhodné použitie oscilačných veží?

Najväčšie rozšírenie zažili oscilačné veže počas obdobia studenej vojny, v 50. rokoch 20. storočia. Ich hlavnou devízou bolo jednoduchšie používanie zásobníka pre kanón umiestnený vo veži. Dizajn ale ponúkal aj výhody spočívajúce v možnosti inštalácie výkonnejšieho dela či znížení počtu členov posádky (nabíjač nebol potrebný).

Dizajn

Oscilačné veže sa skladajú z dvoch častí, ktoré sa pohybujú po samostatných osiach. V hornej časti je pevne namontované delo a táto časť umožňuje jeho vertikálny pohyb nahor a nadol. Pomocou čapu je horná časť pripevnená k spodnej, ktorá zabezpečuje pohyb veže v horizontálnej rovine (360 stupňová rotácia).

Aký je zmysel oscilačných veží?
i Zdroj: WoT.cz

Výhody

Najväčšou výhodou oscilačných veží bolo jednoduchšie používanie zásobníku pre hlavný kanón. Celý nabíjací systém sa totiž pohyboval priamo s delom. V štandardnej veži musel pohyb nabíjacieho mechanizmu zodpovedať pohybu dela, aby bolo možné zasunúť náboj do komory. Ďalším možným prístupom (použitým napríklad v sovietskom ťažkom tanku IS-7) bolo, že sa po každom výstrele delo vrátilo do neutrálnej polohy, aby ho bolo možné opäť nabiť. Tento postup ale spôsoboval zníženie kadencie.
Práve tieto nevýhody odstraňovala oscilačná veža. Vzhľadom na to, že delo bolo pevne spojené s hornou časťou veže sa spolu s ním pohyboval aj mechanizmus pre nabíjanie a to pri akejkoľvek elevácií dela. Nebol teda potrebný žiaden návrat do neutrálnej polohy. Ďalšou výhodou takéhoto typu veže je, že vyžaduje menší prstenec veže a je teda možné umiestniť výkonnejšie delo aj na menšie vozidlá. Silnou stránkou je aj to, že vzhľadom na tvar častí je pancier sklonený a dosahuje vyššiu efektívnu hrúbku.

Aký je zmysel oscilačných veží?
i Zdroj: WoT.cz

Nevýhody

Pri použití tohto typu veže bolo delo často namontované vysoko nad podvozok vozidla s cieľom dosiahnuť čo najlepšie hodnoty elevácie a depresie (tie boli totiž obmedzené viac ako v prípade bežnej veže). Delo umiestnené vysoko nad podvozkom ale zvyšovalo celkovú siluetu vozidla, čo prispievalo k jednoduchšiemu odhaleniu vozidla. Pri tomto type veže nebolo možné dosiahnuť ochranu proti chemickým, jadrovým či biologickým zbraniam. Medzi hornou a dolnou časťou veže sa totiž nachádzala medzera. Tú sa síce často snažili zakryť napríklad pomocou nepremokavých plachiet, toto riešenie ale nebolo vzduchotesné.
Vzhľadom na problémy oscilačných veží a postupné vylepšenia mechanizmu zásobníku, ktoré sa stali kompatibilné aj so štandardnými typmi veží sa od oscilačných veží postupne upustilo.

Aký je zmysel oscilačných veží?
i Zdroj: WoT.cz

V hre

Oscilačné veže môžeme v hre nájsť vo viacerých technologických stromoch. Najväčším predstaviteľom je Francúzsko, kde nájdeme oscilačné veže napríklad na sérií ľahkých tankov AMX 12 či AMX 13, na stredných tankoch Bat.-Châtillon či Lorraine 40 t aj na ťažkých tankoch série AMX 50. Viacero takýchto strojov sa však nachádza aj v technologickom strome USA, napríklad T71, T69, T54E1 či T57 (prípadne monštruózny T58) či Švédska, napríklad Strv m/42-57 Alt A.2, Emil I a II či Kranvagn. Ako už bolo spomenuté vyššie, hlavnými charakteristikami týchto vozidiel sú zásobník a obmedzená elevácia dela.

Aký je zmysel oscilačných veží?
i Zdroj: WoT.cz

Zdroje:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

WoT.cz je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým WoT.cz