Aktualizácie 10.0: Veľké zmeny pancierov

Na fóre portálu wotlabs vznikol takmer kompletný zoznam zmien panciera, ktoré by mali prísť po vydaní nasledujúcej aktualizácie označenej 10.0. Na prvý pohľad sa dá poznať, že niektoré tanky, ako napr. T34 pri jeho prerobení do HD, alebo 8,8cm Jagdtiger dostanú veľký buff, alebo ako Jagdpanther II dostanú mierny nerf. Celý zoznam si môžete prečítač v nasledujúcom článku, ktorý je v skutku dlhý, preto odporúčame si na jeho prečítanie vyhradiť dostatok času.

Sovietske tanky:

KV-220
– spodok veže je teraz hrubý 100mm (120mm vpredu) a okolo neho je ďalších 40mm predstavného panciera
– vrchná časť predného panciera je teraz hrubá 120mm a weakspoty v podobe guľometu a priezoru vodiča boli odstránené
– pancier pásov teraz nie je jeden kus a zodpovedá tomu, že kolesá a pásy reálne na tanku sú
– náhodné 30mm miesto na streche pre priezor vodiča bolo odstránené
– uhol predného panciera bol buffnutý z 25 na 30 stupnňov, uhol spodnej časti predku bol nerfnutý z 32 na 30 stupňov
– mantlet dela a delo samotné už nezakrývajú toľko veže, ako predtým

KV-1
– spoj medzi veľmi šikmou plochou podvozku a spodným predným pancierom je teraz na spodku hrubý 110mm a na šikmej ploche 65mm. Predtým to bolo 115mm na oboch častiach.
– weakspoty guľometu a vodičovho priezoru boli odstránené, ale 60mm časť vzadu na podvozku je teraz 50mm
– uhol vrchného predného panciera bol nerfnutý z 31 na 30 stupňov, uhol spodného predného panciera buffnutý z 21 na 30 stupňov
– 30mm zóna krytu motora teraz pokrýva väčšiu plochu, končí až pri zadnej časti veže
– tvar mantletu pre 85mm je teraz plochejší a mantlet a pancier veže sa prekrývajú menej
– weaskpot guľometu na zadnej časti veže bol odstránený na obidvoch vežiach
– sklon predku veže bol buffnutý z 11 na 19 stupňov
– väčšina periskopov na obidvoch vežiach bola odstránená z kolízneho modelu
– sklon základnej veže bol buffnutý z 16-11 stupňov na 19 stupňov

212A
– kolízny model pásov je detailnejší, pokrýva tak menšiu plochu. Užitočné pre náboje HESH a HE veľkého kalibru.

IS-8/T-10
– predok základnej veže je celkovo o niečo lepšie opancierovaný, hlavne poklopy na veži sú menšie
– zadná časť základnej veže je celkovo tenšia, väčšinou 90mm namiesto pôvodných 129mm – 50mm. Avšak, mantlet dela je v najhrubšom mieste hrubý 201mm a v najtenšom mieste 60mm, pričom sa prekrýva s pancierom veže, namiesto solídnych 250mm.
– najtenšie miesto strechy veže je teraz viac ako na IS-3, dosahuje až na mantlet, miesto pôvodného rozmiestnenia okolo poklopov. Teraz je to miesto 30mm namiesto 40mm, takže aj väčšina stredných tankov dokáže to miesto automaticky penetrovať.
– ploché miesta na boku podvozku nad predstavným pancierom a plochá časť, priamo pod miestom, kde predstavný pancier začína, je 120mm, miesto 80mm
– šíp vpredu na podvozku by mohol byť o niečo viac nauhlovaný, ale spodná časť predku zostala nedotknutá
– skoky v pancieri pre vodičove priezory boli odstránené, ale stále ostala malá „plochá“ časť, kde sa dve šikmé časti panciera spájajú do šípu
– otáčanie veže je omnoho menšie a je hrubé 250mm-200mm miesto 148mm
– sklopený bočný pancier je teraz pod uhlom 64 stupňov, miesto 67 stupňov
– kolízny model už viac nie je jedna veľký kus
– mantlet topovej veže je celkovo tenší, ale stále dokáže zastaviť v podstate všetko. Pancier za ním je 250mm miesto 201mm, nie že by sa tým niečo zmenilo.
– nabíjačov poklop už nie je sklopený
– veža samotná je silnejšia, najmä ploché časti na predku veže sú teraz 270mm-220mm, miesto 201mm. 148mm časť na boku veže je teraz 201mm. 40mm časť na streche veže je viac oblá, a zaberá tak ceľkovo menej miesta.
– hrb v podobe strelcoveho priezoru na streche je teraz plochý

Nemecké tanky:

Marder 38(t)
– v celku nedotknutý, okrem toho, že 10mm kruh zo zadu podvozku je teraz hrubý toľko čo zvyšok zadku, a to 15mm

Sturmpanzer I Bison
– pár malých častí kolízneho modelu bolo odstránených, ale nič také, čo by vozidlo skutočne poznačilo

G.Pz. Mk. VI (e)
– zadná časť podvozku je teraz plochá na spodnej polovici a teraz je omnoho viac z nej pokrytých len 6mm panciera

Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.
– priezory sú teraz také hrubé, ako pancier okolo nich, nie tenšie
– odstránené malé 70mm hrubé časti na vrchnom prednom pancieri
– veľmi šikmá platňa je teraz hrubá 15-10mm miesto 35-25mm. Na miestach, kde sú časti pásov, je 15mm. Strecha veže je teraz na väčšine miest hrubá 10mm miesto 8mm. Základná veža je teraz na tom presne naopak (8mm miesto 10mm).
– poklop na základnej veži teraz má 30mm miesto 30-22mm
– predok otáčania veže má teraz 25mm miesto 30mm
– mantlet základnej veže je teraz hrubý 50mm miesto 25mm a panier nad a pod mantletom je teraz 50mm miesto 30mm
– predstavný pancier po stranách mantletu je teraz 10mm miesto 22mm
– topová veža už nie je skladačka rôznych hrúbok panciera
– pancier od priezorov k bočnému pancieru už viac nevyčnieva z kolízneho modelu
– bočný pancier bol nerfnutý z 25mm na 20mm, ale zadný pancier bol zvýšený z 10mm na 20mm
– predok veže je teraz 30mm miesto 50mm
– mantlet topovej veže má 30mm miesto 25mm

Wespe
– pridaná 35mm zóna vytvorená kusmi pásov na spodnom prednom pancieri

VK 20.01 (D)
– predstavný pancier na vrchu podvozku pred vežou bol odstránený
– pridané výrezy na bok podvozku pre zavesenie podvozku. Počet prípadov, kedy by mohli niečo ovplyvniť, bude pravdepodobne minimálny.

Pz.Kpfw. II
– vrchná časť predného panciera je 30mm v kuse miesto 30-55mm
– veľmi šikmá plocha prišla o náhodný 15mm hrubý priezor umiestnený na nej
– priezory sú tak hrubé, ako pancier okolo nich, nie tenšie
– diera v pancieri za mantletom na topovej veži je teraz umiestnená tam, kde by mala byť, zároveň je o niečo tenšia
– dva náhodné 15mm hrubé trojuholníky na streche základnej veže sú teraz tak hrubé, ako zvyšok strechy

Tiger II
– uhol vrchného predného panciera je teraz 51 stupňov miesto 50 stupňov
– uhol spodného predného panciera je teraz 50 stupňov miesto 48 stupňov
– najvyššia časť podného predného panciera je teraz taktiež hrubá 150mm
– boky podvozku sú teraz sklopené pod uhlom 25 stupňov miesto 26-27 stupňov
– uhol zadného panciera je teraz 30 stupňov miesto 26 stupňov
– dodatočné sklopené časti na vrchom pancieri pre priezory sú o niečo menšie
– poklop základnej veže je teraz v najhrubšom mieste 100mm, pričom sklopená časť je 60mm miesto 150mm jednotného kusu
– hrb na boku veže pre poklop na základnej veži je teraz 90mm miesto 80mm
– predok otáčania základnej veže je teraz 100mm miesto 80mm
– náhodné 140mm hrubé miesto na boku topovej veže blízko otáčania veže bolo odstránené, aj keď mnoho miest na bokoch veže je teraz 100mm hrubých vďaka kusom pásov
– pancier veže za mantletom teraz pripomína guľu a celkovo menšia plocha je dierou s 0mm panciera

Pz.Kpfw. S35 739 (f)
– kryty pásov a veža sú teraz viac zaoblené
– pancier za mantletom je teraz plochý, ale diera v pancieri po guľomete bola odstránená a diera dela je menšia
– 46mm weakspot na mantlete guľometu je teraz slabší
– predný pancier medzi plochým miestom blízko zavesenia podvozku a veľmi šikmým miestom pri priezore vodiča je teraz o niečo viac sklopený
– hrby pri priezoroch na podvozku už nie sú hrbmi, ale sú hrubé 50mm
– kusy pásov pridávajú 5mm k hrúbke panciera
– priezory vodiča a ten vedľa neho sú oba v uhle 22 stupňov miesto jedného pod uhlom 19 stupňov a druhého 29 stupňov
– zadok podvozku má teraz sklon o 4 stupne menší ako predtým ako na vrchnej, tak aj na spodnej polovici

Jagdtiger 8,8 cm
– weakspot guľometu na podvozku bol odstránený
– spodný predný pancier je teraz pod uhlom 50 stupňov miesto 45 stupňov, okrem toho je jeho najvyššia časť hrubá 150mm
– dodatočné sklopené časti na vrchom prednom pancieri pre priezory vodiča a radistu sú užšie, aj keď ten vodičov je teraz malým miestom pod uhlom 75 stupňov
– úplný spodok podvozku v prednej časti tanku má 40mm miesto celkových 25mm
– uhol zadku superštruktúry je 10 stupňov miesto 5
– kusy pásov po bokoch superštruktúry pokrývajú pár miest, avšak nie je isté, aké hrubé by mali byť, keďže teraz majú 270mm
– hrb na predku superštruktúry je teraz v podstate celkovo 150mm, predtým bola polovica hrubá 80mm
– predok superštruktúry je teraz pod uhlom 15 stupňov miesto 11 stupňov
– hrúbka mantletu je teraz 250-210mm miesto 240-150mm, čo znamená, že ani teraz tank na tom mieste nič nepenetruje
– strecha superštruktúry má 45mm miesto 40mm

Jagdpanther II
– spodný predný pancier je teraz pod uhlom 35 stupňov miesto 50 stupňov, ale dostal 100mm miesto podobne ako Tiger II a Jagdtiger 8,8
– guľometný weakspot bol odstránený a kryty pásov nemajú viac 16mm, alebo 5mm
– 35mm hrubé dvere na zadnej časti podvozku boli odstránené
– bočný pancier je teraz pod uhlom 30 stupňov miesto 32-27 stupňov
– predná časť úplného spodku podvozku má 25mm panciera miesto 30mm
– diera za mantletom nejde nahor, ale pokračuje ďalej nižšie
– výrez v superštruktúre pre mantlet je teraz hrubý iba 30mm a dá sa po ňom bez problémov strieľať
– 180mm hrubé osadenie dela na superštruktúre je teraz hrubé len 150mm, na druhú stranu je lepšie sklopené ako predtým, čo znamená, že je buď také isté, alebo lepšie
– predok superštruktúry je sklopený o jeden stupeň menej, ale niektoré miesta 150mm časti prenikajú na boky
– 120mm osadenie mantletu má lepší tvar, nie je isté, či je mantlet lepší, alebo horší. Hrubšie časť nezakrývajú až tak veľa panciera, ale tiež sa zdá, že by mohol mať o niečo lepšie krytie. Tak či tak, moc sa nezmenilo.

Americké tanky:

T2 Medium Tank
– priezory na topovej veži už viac nie sú o 10mm tenšie ako zvyšok veže

M2 Medium Tank
– len jeden z vodičových priezorov sa ráta medzi optiku, miesto všetkých troch. Ani jeden z priezorov na základnej veži okrem jedného sa už nepokladá za optiku.
– záver dela na topovej veži je omnoho menší
– vedľajšie zmeny uhlov na topovej veži
– najspodnejšia časť predného panciera má teraz uhol 2 stupne miest 36 stupňov

M3 Stuart
– najšikmejší plát predného panciera má teraz 19,1mm miesto 16mm
– guľomet už viac nie je hrubší ako najšikmejší plát predného panciera
– priezory vodiča a radistu sú teraz tak hrubé ako predný pancier, nie o 3mm tenšie ako predtým
– vrch podvozku má teraz 9,5mm miesto 13mm
– sklopený pancier vzadu na kryte motora má teraz 25,4mm miesto 16mm
– kryty pásov po stranách podvozkov boli mierne vylepšené
– všetky časti panciera tanku, ktoré mali 25mm, majú teraz 25,4mm, čo znamená, že 76mm delá ich nedokážu penetrovať pod akýmkoľvek uhlom
– hrby na spodom prednom pancieri pre hnacie kolesá sú teraz o 2mm hrubšie
– šikmá plocha na streche základnej veže má 13mm miesto 16mm
– predný pancier poklopu má 38,1mm miesto 25mm
– strelne na bokoch veže už viac nie sú o 5mm tenšie ako zvyšok veže
– hrb za mantletom je teraz hrubý 19,1mm, aj keď 0mm diera sa zdá byť menšia
– mantlet topovej veže už viac nemá 51mm miesto, len tie s hrúbkou 38mm a 25mm

M7
– guľomet na podvozku má teraz takú istú hrúbku ako predok podvozku
– uhol predného panciera je horší, boky sú však skosené o niečo lepšie
– vrchná polovica bočného panciera je teraz 26,9mm miesto 32mm
– zadný pancier je teraz hrubý 31,7mm miesto 25mm
– medzera medzi dvoma poklopmi na predku podvozku je má 19mm miesto 32mm. To isté platí aj pre poklopy.
– pásy už viac nie sú jeden veľký kus
– bočný pancier podvozku za pásmi má teraz 33,3mm miesto len 25mm
– predok základnej veže je o niečo horšie sklopený, aj keď väčšina z neho je hrubá 6,3,5mm miesto 51mm
– 32mm hrubý predstavný pancier pri mantlete, zo ktorým nič nie je, bude mať hrúbku 63,5mm
– strelne na bokoch veže už sú teraz hrubé 31,7mm, podobne ako zvyšok veže
– sklopená časť pre guľomet trčiaci zo strechy má teraz 12,7mm, nie 32-25mm.
– topová veža má celkovo lepší tvar, okrem toho má 52,3mm miesto 51mm
– boky veže o osadenie mantletu majú 41,2mm miesto 38mm
– predná polovica strechy veže má 19mm miesto 25mm
– otáčanie veže má 38,1mm miesto 32mm
– mantlet je omnoho menší a prelína sa s pancierom veže na menšej ploche v porovnaní s tým, čo kryje 0mm dieru v pancieri
– mantlet pre 6pdr delo je stále taký veľký, ako predtým, možno dokonca o niečo väčší
– všetky hrby pre poklopy a priezory na streche veže majú 41,2mm miesta, ktoré sa dvíhajú

T34
– pásy na vrchnom prednom pancieri pridávajú ďalších 20mm panciera
– hrb medzi priezormi vodiča a radistu sú teraz súčasťou vrchného predného panciera, ale to aj tak znamená len to, že vrchný predný pancier kryje niektoré miesta, ktoré boli vrchom podvozku
– uhol vrchného predného panciera bol buffnutý z 52 stupňov na 54 stupňov. Spodný predný pancier má 53-49 stupňov miesto 47-41 stupňov, hrby pre predné kolesá majú uhly 36-72 stupňov miesto 15-75 stupňov
– nižšia polovica zadného panciera podvozku má jeden 51mm plát pod uhlom 62 stupňov nadol, miesto dvoch 51mm plátov
– miesto, kde sa hnacie kolesá spájajú s podvozkom už nie sú súčasťou podvoku, ako je tomu teraz
– celé strany podvozku majú teraz 76mm, predtým boli celé boky za vežou hrubé 51mm. T34 tak môže plnohodnotne sidescrapovať a nedostáva autopenetrácie od diel ráže 155mm a viac

– predok veže má teraz 203,2mm miesto 178mm, aj keď nekryje až tak veľa. Rozdiel je tvorený miestom s hrúbkou 139,7mm
– oblasť za mantletom má stále 178mm, aj keď časť toho miesta úplne vo vnútri je hrubá 228,6mm
– hrany strechy veže už viac nie sú hrubé 102mm, ale miesto za priezorom na predku veže má teraz 228,6mm
– poklop už viac nie je vhodným cieľom pre akékoľvek delo, aj keď na jeho vrchu je stále malý 51mm kus

T18
– predstavný pancier na predku superštruktúry bol odstránený
– veľká časť 75mm dela bola zmenená z kolízneho modelu dela na predstavný pancier
– zmeny spodného predného panciera sú tie isté ako u M3 Stuart, aj keď najšikmejší plát má 15,9mm
– zadná časť superštruktúry má teraz 24,4mm miesto 32mm
– priezor vodiča už viac nevytvára hrb na pancieri
– 32mm oblasť už viac nesiaha po stranách ďalej ako superštruktúra
– spodok superštruktúry nad pásmi má 6,4mm miesto 13mm
– sklopená časť predku superštruktúry je pod uhlom 14 stupňov miesto 10 stupňov
– pásy nekryjú tak veľmi boky ako predtým
– kryt motora má 9,5mm miesto 13mm

Francúzske tanky:

AMX 12t
– predok podvozku bol veľmi nerfnutý. 50mm oblasť je jediná plochá časť a jej väčšina má teraz 15mm. Teraz je omnoho viac ako AMX 13 57.
– plochá časť predku veže má teraz 30mm miesto 40mm, zvyšok veže a boky majú 20mm
– „bublina“ na spodku krytu veže na mieste, kde veža osciluje, ostáva na 40mm
– poklop je 20mm v kuse, predtým mal vrch 10mm a spodok 40mm
– sklopené časti vrchu veže majú 30mm

AMX AC mle. 46
– pásy na bokoch superštruktúry pridávajú 10mm panciera
– predstavný pancier na ďialkomeri je omnoho menší a tiež je hrubý len 40mm miesto 80mm na miestach, kde je možné spôsobiť dmg
– poklopy na streche sa zdajú byť tvarom lepšie. Na superštruktúre, kde začína strecha je teraz ďalšia 120mm oblasť.
– pásy viac nie sú jediným kusom, ale celková plocha bočného panciera, ktorý zakrývajú sa takmer nemení

Britské tanky:

Vickers Medium Mk. III
– poklopy základnej veže a miniveží sú teraz tak hrubé ako strecha veže (4mm miesto 14mm)
– kryty pásov teraz kryjú viac bočného panciera, a časť podvozku sa skladá čisto len z krytov pásov (nie je pod nimi pancier), tak ako to má byť
– skladovacie nádoby na podvozku pri veži viac nie sú súčasťou kolízneho modelu
– poklop na topovej veži má teraz 9mm miesto priemerných 14mm

Matilda
– sklopené časti krytov pásov sú teraz 70mm panciera podvozku, aj keď by pravdepodobne mali ostať hrubé 13mm
– predok podvozku sa radikálne zmenil. Viac podrobností na obrázku nižšie.
– hrb na streche podvozku oproti veži je o niečo viac plochý a už viac nemá 70mm úsek
– 70mm schod medzi sklopeným pancierom strechy podvozku a zvyškom má teraz 47mm
– väčšina mantletu sa zmenila na 70mm, predtým to bolo 75mm
– poklop je teraz viac „schodovitý“ miesto jedného veľkého kusu
– uhol 55mm hrubej časti zadného panciera buffnutý z 24 na 30 stupňov. Uhol 20mm hrubej časti zadného panciera znížený z 77 na 72 stupňov.
– okolie spodnej hrany veže je malá 25mm oblasť, ktorá sa dá jednoducho penetrovať
– tvar predku veže sa trochu zmenil
– poklop základnej veže je teraz dosť vysoký

Loyd Gun Carriage
– množstvo automobilových častí bolo odstránených z kolízneho modelu. Príliš mnoho sa tým nezmení.

Covenanter
– medzera za mantletom základnej veže sa zmenila na obdĺžnik
– kusy pásov pridávajú dodatočných 5mm panciera na vrchu podvozku pred vežou
– vedľajšia zmena tvaru mantletu topovej veže

Zdroj: http://ritastatusreport.blogspot.sk/2015/09/100-armor-changes.html

Napsal madman_24

Hráč World of Tanks od apríla/dubna 2012 a člen klanu CS Army od augusta/srpna 2012. Zároveň zástupca šéfredaktora najlepšieho WoT webu v Československu.

80 komentářů k “Aktualizácie 10.0: Veľké zmeny pancierov”

 1. volfik007 napsal:

  Matilda: Super, už jí zkurvily, toho jsem se bál :(

 2. Lukáš napsal:

  T34 si ten buff fakt nezaslouží.

  • nwmjmeno napsal:

   no tak to nevím kde jsi na to přišel…Ten tank jediný co má tak je DMG a penetrace děla + deprese…Hulldown taky pořádne nefunguje,ted strecha a boky vedle gunmatletu propářeš jedna básen,a je to pomalý jako červ

   • MarekZdiesel112 napsal:

    Lukáš keď daný tank nemáš tak nekomentuj, ten tank je pomalý pancier je podpriemerný delo dlho domieruje a nabíja a ani tá veža už veľa neodráža keď človek stretáva nové stredné tanky s 260 pene a tdcka ktoré majú aj viac ako 260

 3. SurreyCZ napsal:

  Můžete mi někdo kdo se v tom lépe vyzná, schrnout ty změny v pancíři Tigera II? Jestli je to zlepšení nebo zhoršení, hlavně vež a vana.

  • Copo napsal:

   no je tam buff, si to prečítaj pozorne 😀
   celkovo je buffnutý tiger, až na tie boky…

   • zug007 napsal:

    buffnutý… no možná lehce ze předu, ale pořád to bude kraksna a o proti T32 nebo IS3 nic nenabízí. Papírově přesnější dělo, ale reálně to prostě IS3ojce lítá víc na střed, KTčko obstřeluje kružnici 😀

 4. Ghostly3 napsal:

  Asi takhle.. premium tanky mají + a nepremiové –

 5. Jahi napsal:

  Bál jsem se že predelanim m do HD bude T34 průstřelnejsi….naštěstí se nestalo a už se na ní těším…..věž bude dělat to co by měla a nebude mě penetrovat každý….a navíc k tomu bude krásná :) :3

  • Martin napsal:

   Bude to pěkná potvora ale stále bude trpět :-)

   • romikuscz napsal:

    pravidlo 3x pene vs armor bude na jeho strechu asi stale platit….

 6. Adrike napsal:

  Ta T34 bude zas OP jak hovado, jediny mozny weakspot kam to slo bola kopula, kam mam palit teraz? Do mantletu? OP sracovina, a ze premiove tanky su horsie jak nepremiove, no akurat tak vo sne…..

  • TheDisturbed napsal:

   To abych si ji zas potom koupil z5 xDD

  • SlanejCukr napsal:

   Házej kameny. 😀

  • Tonda233 napsal:

   tak se s ním nepřestřeluj, když kouká jen věž, to je hlavou proti zdi……. tanků který jsou téměř neprůstřelný při schování spodku je ve hře víc……

   • jahi napsal:

    Tvl ten tank kromě věže nic nemá 😀
    A když je někdo noob a neví jak proti němu hrát tak má holt smůlu :)

    • Adrike napsal:

     Ja noob urcite niesom, len sa mi nepaci ze ta veza bude bez weakspotu lebo kazda veza v hre ma nejake weakspoty (az na IS7)…

     • bykop napsal:

      A T32 není to samé? A T110E5 také? Tak proč ti vadí buff T34ky? Ten tank si to zaslouží,
      jediné co měl byla penetrace a teď bude snad použitelná na hull down.

     • Adrike napsal:

      T32 ma kopulu ktora sa da prebit s 230 pene, navyse pod kopulou nad mantletom je taky pás kde to prebije aj VI tank….. T32 ma slabe a nepresne delo….
      T110E5 je OP, to ne ze ne, ale kde je pravidlo ze premiove tanky su vzdy horsie ako normalne? Obavam sa ze to bude skorej naopak…..

   • lukes231 napsal:

    Jestli si myslíš že T34 má neprůstřelnou věž, tak jsi asi nikdy nehrál s ST-I :) Když to do T34 nagoldíš a budeš mířit vedle mantletu tak projde každá :)

    • Adrike napsal:

     To ja viem, ale aj ten gold musi mat pene 260+ aby to slo….
     ST I som hraval kedysi davno pradavno, teraz mam IS4 :) ST I nema zas az tak skvelu vezu ako napriklad IS7, lebo ta kopulka ide prepalit a pene 270+, kedysi to dingalo viac

     • kraken600 napsal:

      Uvidí sa ked bude ST-I v HD či ho skurvia :)

     • SurreyCZ napsal:

      Ježiši nestraš! 😀 Můj nejoblíbenější tank

     • Adrike napsal:

      IS4 je to iste na X tiere….

     • lukes231 napsal:

      To už budu mít IS4 :)

     • lukes231 napsal:

      Jasně o tom se hadat nebudu, ale přece jen s tim jde odingat prase s goldama a to mi stačí :) a trefit tu kopulku neni zas tak lehke když se trochu hejbeš :)

  • nwmjmeno napsal:

   jenom poklop ?? tak si nauč pancíře,,,střecha za gunmantletem měkká jak papír a předek věže vedel gun mantletu taky relativně měkký

   • Adrike napsal:

    Zlatko, ja sa mam naucit panciere? Ja poznam pancier vsetkych tankov (okrem artyn, lightov a tier I-IV)…. strecha? Pokial bude hulldown a bude hrat cez sklopenie strechu neuvidis, to by si mohol vedet….
    Gun mantlet je papier? Ked palis s JGpze tak mozno, ale na VIII bezne nemas 300 pene…. vedla dela je to papier? Tak ked to tam prebijes s IS3 bez goldu tak ta uznavam, lebo to by si musel mat maximalny pene roll aby to islo…..

    • Prduch napsal:

     Zlatko, ty budeš noob i kdyby si znal průměr řitních otvorů všech ve WG. Ty jsi totiž životní Noob, který by potřeboval pořádný buff mozku.

     • Rebelghost napsal:

      Like +1

     • k0Lt napsal:

      +2 je to kár

     • Andrey_P napsal:

      +1

     • wld napsal:

      +1 ,pobavilo

     • LorenSoth napsal:

      On je jen Troll, staci nekrmit a bude klid :)

     • kimideath721 napsal:

      +1 lépe bych to neřekl :)

     • Adrike napsal:

      Len podte do mna, rajčinky…..

     • carramba66 napsal:

      Adrike, věci se dají napsat i slušně, takže poslední výstraha. A totéž platí pro všechny co ho tady provokujou.

     • rebelghost napsal:

      Carambo promiň ale když je někdo hlupák a píše sem výplody své neinteligentní hlavy tak to prostě nejde na ofiku by si ani neškrtl tak proč by měl mít takoví bezmozek právo psát zde

     • ktihlav napsal:

      Ja se divím ze ho ještě nemá. ….ten člověk se vyloženě naváží úplně do každého a u každého příspěvku nesmí chybět : ja nejsem noob

     • Adrike napsal:

      Navazam? Napisal som slusne superRAPITovi ze recenzie na IV tanky nikdo pozerat nebude a ze este nema take skusenosti aby mohol robit recenzie, a ze pokial bude mat zaujem sa naucit viac veci o hre nech napise, a vy mna tu idete hejtovat…..

     • Blc napsal:

      +10

     • picollo napsal:

      +1000

    • romikuscz napsal:

     zajimave ze me tu strechu pri hulldownu pare skoro kazdy, staci met 3x vetsi pene nez je armor strechy….. a neodrazis ani prd i kdyz by jsi mel met 100% odraz.

  • chupac_44 napsal:

   Daj si dacku adrike

  • yrots300 napsal:

   Nechte ho chudacku, on jen závidí, že ten tank nemá…. ti hráči s co máj jen is-3…. to je hrůza todle…

 7. Fikus napsal:

  Keby dali buff Tiger 1 nepohneval by soms a lebo okrem toho že je to šrot na predný pancier tak dostavam s ním skoro stále 9

  • k3rn napsal:

   Z tigerem jsem jsi vždy vyhral a nechapu na co potrebuje buff to vam nestačí ta 8,8cm co ma a pálí každých 7sekund …. 2 nejlepší 7tier ( pro mě).

   • madman_24 napsal:

    Každých 7? Môj nabíja okolo 5 sekúnd.

    • Rebelghost napsal:

     Asi posadka třeba 😀 nebo vybavení ? Tiger I má jedno z nejlepších dpm už teď je dost OP a býval lepší :3

     • volfik007 napsal:

      Hh otázka zda nemyslel Tigera P :) ten m áto samé dělo co Tiger I ale nabíjí díl (i když vůbec nechápu proč :-D)

  • Bigpista napsal:

   Tiger 1 je můj nejoblíbenější tank. Na větší vzdálenost je smrtící pro každej T7 tank a spoustu osmiček. Pokud by ho buffnuli, tak křičet nebudu, ale podle mě to vůbec nepotřebuje.

   • OiWar napsal:

    sa nauč čítať…bufnú tiger 2 !… i tak si ani neprdne oproti Is3

  • Basic napsal:

   Nechápem. Veď Tiger má v hre 100 m pancier taký aký mal v reálu – 100 mm. Tak čo je na tom zlé? To že proste je to taká krabicová konštrukcia je už predsa iná podstatná vec. Ale čísla sú presne podľa reálu. Takže presne taký má byť. Inač, toto nie sú reči aby mi Tiger bol stále ľahkým terčom. Ja mám s Tigrom cez 2 600 bitiek, je to môj absolútne najhranejší tank. Ale proste treba akceptovať to aký je. Inač súhlasím s madmanom. Mám komplet 4 skilly, nabíjam tuším 5,51 s (nabiják, BiA, ventilácia a k tomu mám ešte zúfalosť a občas aj čokoládu. Celkový reload skoro rovných 5 sekund!!! Myslím že ten tank je skutočný postrach v ruku hráča čo vie ako hrať. Inač, Winrate mám 56 %.

 8. balejanek napsal:

  buff jt 88 paraaaaada !

  • Labrador10 napsal:

   Nieeeee ☺ zase odstraneny tank z obchodu. To co robia je najhorsia vec s prem. Tankmi ked ich mazu z obchodu co utrpelo 50% tankov

   • Adrike napsal:

    Ja uz ho mam takze mi je jedno ci ho zmazu, ked mu buffnu tu maximalku na 38 (namiesto 28) a ests tomu buffnu tu vaničku tak tiery 7 si mozu piskat, este keby artyni vymazali tak by to bolo uplne skvele

    • minion99 napsal:

     lochnoš artiny nezmažu takže chod trenovat to zhasinanie svetla na hajzly 😀

     • Adrike napsal:

      😀 ale ale kto nam to prisiel 😀

     • carramba66 napsal:

      Pánové, mám vás dost. Adrike tobě jsem psal, ať se uklidníš. Jestli se tím nebudeš řídit ty i ten druhej, tak dostanete banána oba. Už mě fakt neserte.

     • Majk007 napsal:

      výborně, konečně bude nastolen pořádek :)

     • Adrike napsal:

      Carramba nic v zlom, ale miniona99 poznam, je to moj kamarat, my si zo seba robievame takto srandu takze nechapem o co teraz ide

    • OiWar napsal:

     a je to tu !…zase o artynách

 9. garp napsal:

  IS-8 na T-10 slušnej nerf , to bude nehratelný tank

  • Adrike napsal:

   Este si s tym ani nehral, ja viem ze ten tank bude uplne krasne vyzerat…. a pancier tomu mozno buffnu

  • Saloth_Sar napsal:

   Já tedy asi špatně vidím, protože bych řekl, že z textu vyplývá spíš buff než nerf… A přejmenování na T-10 je myslím zcela na místě – ten tank byl ve výzbroji docela dlouho a to právě pod tímto označením.

   • garp napsal:

    no uvidíme až to bude , … ale nad dělem 30mm ? čumák má být taky měkčí … jedině buff boků …. dobře počkáme si

 10. lukluk22 napsal:

  Zda se mi to nebo tu S35 lehce buffli..celkovy pancir korby byl 36mm pod uhlem 29 stupnu, ted je to az 40 mm pod uhlem 22 stupnu..ted nevim!
  Muze mi nekdo poradit.dekuji.

 11. Martin napsal:

  Kedy vinde tato aktualizacia?

 12. Unikitty_CZ napsal:

  Buff T34, Jagdtigera 8.8 a KV-220 opravdu potěšil. T34 už do boje skoro neberu protože tu věž propálí kde co, tohle bude zase legrace. KV-220 je už takhle OP jako prase, jsem zvědav co s ním ten buff provede.

  • volfik007 napsal:

   No KV-220 bude mít pořád tu věž trochu papírovější. Klidně bych bral aby ubraly pancíř podvozku a daly ho na věž.
   Ale myslím si, že tenhle buff bude hodně znatelnej. Těším se, až jí vytahnu. Jen škoda tý penetrace a přesnosti.

 13. Robik_74CZ napsal:

  Ahoj, taky se přidám, nevíte, kdy ta aktualizace přijde? Docela se těším.

  • Pet424 napsal:

   zase závisláctví :) přijde asi někdy v říjnu půlka tak odhad

 14. Kelius napsal:

  No nic tak si toho jt8.8 koupim :)

 15. Peter napsal:

  Tiger I (P) alias VK 4501 mal v skutočnosti síce legendárnu 88čku ako Tiger I (H) ktorý vyhral kontrakt na výrobu,no 88čka Tigra I (P) VK 4501 bola podstatne silnejšia,presnejšia.Je pékne,že vo Wotku Tiger I (P) nabíja dlhšie ako Tiger I (H) ,ale mali by potom aj parametre poškodenia týchto dvoch rozdielnych diel prispôsobiť a nie im dať len rovnaký názov 88 KwK 43L/71 .